Nieuw lid: Annemarie Hagedoorn

Dit kwartaal is Annemarie Hagedoorn  – van Gendo Workshops & Trainingen – lid geworden van ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo.

Ze stelt zichzelf voor aan de hand van twee vragen:

Wat voor bedrijf heb je?

Na een carrière in de financiële wereld, een sabbatical, een studie en omscholing naar een meer sociaal betrokken beroep ben ik in 2018 voor mezelf begonnen. Binnen mijn bedrijf Gendo Workshops & Trainingen hou ik me bezig met het geven en verzorgen van trainingen aan professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met het begeleiden van mensen die laaggeletterd zijn. Ik werk hierbij samen met de Stichting Lezen en Schrijven en train begeleiders op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Denk hierbij aan medewerkers van bibliotheken, taalhuizen, welzijnsorganisaties, gemeenteambtenaren en HBO studenten.

Daarnaast (her)schrijf en ontwikkel ik trainingen in de domeinen gezondheid, financiën en empowerment. ‘Train de trainers’ om kwetsbaren in de samenleving te helpen gedragsveranderingen te realiseren waardoor zij actiever aan de maatschappij kunnen deelnemen.

Tevens adviseer ik scholen en bibliotheken in het activeren en vergroten van ouderparticipatie binnen deze instellingen zodat zij nauw betrokken worden en blijven in de (school)ontwikkeling van hun kinderen.

Waarom ben je lid geworden van OHO en wat verwacht je binnen de ondernemersvereniging te vinden/bereiken?

Ik ben samen met man en 2 katten 3 jaar geleden verhuisd van Muiderberg naar Heiloo. Op het moment dat we goed en wel uitgepakt waren en een beetje gewend, brak de corona crisis uit. Ik ben lid geworden van OHO om mensen te ontmoeten die ook ondernemen, niet zozeer om direct te kijken wat we zakelijk voor elkaar kunnen betekenen, maar vooral om interessante mensen te ontmoeten, hun verhalen te horen en natuurlijk hun ervaringen bij het zelfstandig ondernemen.

Daar verheug ik me op.

Lees ook