k Veilig Ondernemen (KVO) is een waarborg dat het op gecertificeerde bedrijventerreinen veilig ondernemen is. In Heiloo is er zo’n KVO-certificaat voor de bedrijventerreinen De Oude Werf, Oosterzij en Boekelermeer.

Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het KVO ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Samen met ondernemers, gemeente, politie, brandweer en mogelijk andere betrokken partijen zijn er afspraken gemaakt om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Onderzoek heeft aangetoond dat gebieden die volgens de KVO-methodiek samenwerken, zowel subjectief als objectief veiliger worden.

In december 2008 ontvingen de bedrijventerreinen De Oude Werf en Oosterzij het KVO-certificaat voor de eerste keer. Inmiddels is ook de Boekelermeer KVO gecertificeerd. De hercertificering vindt iedere drie jaar plaats.

De KVO commissie Heiloo bestaat uit de volgende leden:

  • Rob van der Wal (namens bestuur Ondernemend Heiloo)
  • Bas van der Steen (namens De Oude Werf)
  • Rob de Vries (namens Boekelermeer)
  • Rob Zander (namens Oosterzij)
  • Corlien Moleman (namens gemeente Heiloo)
  • Ron Schruijer (namens brandweer)
  • Dirk Haasnoot en Jacqueline Kok (namens politie)

 

De KVO commissie komt regelmatig samen. De verslagen mogen wij online zetten.

Verslag overleg KVO B maart 2019.

Het verslag van begin 2019 is te lezen door op ‘KVO B‘ te drukken.

 

Corlien Moleman van de gemeente Heiloo verwijst voor meer informatie ook naar ‘Project collectief beveiligd’ van ondernemerskring Heerenveen.

 

Weet aan wie u verhuurt en let op ondermijning.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid heeft hiervoor de tekst met tips geschreven:
VOORKOM MISBRUIK VAN UW BEDRIJFSPAND: WEET AAN WIE U VERHUURT!
Klik hier om de pdf te openen.

Herken de signalen
De meest voorkomende signalen die kunnen duiden op een hennepkwekerij zijn:
 Afgeplakte ramen en deuren of gordijnen die altijd dicht zijn.
 (Dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is.
 Roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak.
 Het pand maakt een verlaten indruk (er is zelden iemand of een korte tijd op een vast tijdstip).
 Geur, stankoverlast.
 Wateroverlast of vochtproblemen.
 Condens op de ramen.
 Kunstlicht (gloed van felle lampen)/licht in een kamer dat altijd blijft branden.
 Installatie camera’s of beveiliging bij leegstaande panden.
 Zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren).
 Illegale aftap van elektriciteit, buiten de meter om.

Vermoedt u een kwekerij in uw bedrijfspand?
Geef dit dan door aan de politie (telefoonnummer 0900-8844). Wilt u liever anoniem
blijven? Bel dan (gratis) met Meld Misdaad Anoniem (telefoonnummer 0800-7000).