Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een waarborg dat het op gecertificeerde bedrijventerreinen veilig ondernemen is. In Heiloo is er zo’n KVO-certificaat voor de bedrijventerreinen De Oude Werf, Oosterzij en Boekelermeer.

Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het KVO ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Samen met ondernemers, gemeente, politie, brandweer en mogelijk andere betrokken partijen zijn er afspraken gemaakt om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Onderzoek heeft aangetoond dat gebieden die volgens de KVO-methodiek samenwerken, zowel subjectief als objectief veiliger worden.

In december 2008 ontvingen de bedrijventerreinen De Oude Werf en Oosterzij het KVO-certificaat voor de eerste keer. Inmiddels is ook de Boekelermeer KVO gecertificeerd. De hercertificering vindt iedere drie jaar plaats.

De KVO commissie Heiloo bestaat uit de volgende leden:

  • Rob van der Wal (namens bestuur Ondernemend Heiloo)
  • Maarten van der Steen (namens De Oude Werf)
  • Rob de Vries (namens Boekelermeer)
  • Rob Zander (namens Oosterzij)
  • Corlien Moleman (namens gemeente Heiloo)
  • Stefan Burgering (namens brandweer)
  • Dirk Haasnoot (namens politie)

 

Begin 2019 is de KVO commissie weer samengekomen.

Het verslag is te lezen door op ‘KVO B‘ te drukken.