Koninklijke onderscheiding voor Nico Adrichem

Burgemeester Hans Romeyn heeft vanmiddag – met assistentie van kinderburgemeester Jayden de Vries – een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Nico Adrichem. De Heilooënaar is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Wij feliciteren ons OHO-lid met deze bijzondere onderscheiding.

De BUCH laat het volgende weten:
De gedecoreerde heeft zich tijdens zijn carrière in de psychiatrische zorg sterk gemaakt voor destigmatisering en verbetering van leefomstandigheden van mensen met een psychiatrische aandoening, in het bijzonder in de regio Noord-Holland-Noord. Zo initieerde hij op het terrein van de ouderenpsychiatrie diverse nieuwe vormen van medezeggenschap en inspraak.

Raad van de Bestuur van de GGZ Noord-Holland-Noord

Sinds 2012 is hij formeel gepensioneerd en sindsdien adviseur van de Raad van de Bestuur van de GGZ Noord-Holland-Noord. In deze hoedanigheid nam hij het initiatief en zette hij zich in voor de door- en herontwikkeling van het voormalig psychiatrisch ziekenhuis op het Rijksmonumentale Landgoed Willibrordus in Heiloo. Hier probeert de GGZ een omgekeerde integratie te realiseren. De instelling probeert niet alleen de psychiatrisch cliënt terug in de maatschappij te brengen, maar tevens de maatschappij te betrekken bij de wereld van de psychiatrisch cliënt.


De heer Adrichem hield zich onder andere bezig met de herbestemming van het hoofdgebouw, de kapel en het ontmoetingscentrum. Zo kwam er een businesscentrum met honderd start-up ondernemingen (onder andere met psychiatrisch cliënten) in het monumentale hoofdgebouw en werden museum De Verhalenkamer en een cultuurkoepel in de voormalige kapel gerealiseerd. In de voormalige varkensstal realiseerde hij een theeschenkerij en elders op het terrein kwam het restaurant ‘Keuken met Karakter’. Hier werken cliënten met een psychiatrische aandoening die zo deel kunnen nemen aan de maatschappij. Daarnaast organiseert hij activiteiten zoals het jaarlijkse cultuurfestival ‘Willibrordus draait door’, is hij actief in de fondsenwerving en betrokken bij de herontwikkeling van het oude museum tot een nieuwe combinatie van de geschiedenis van de psychiatrische instelling, verhalen van ex-patiënten en kunstvormen.

In de Verhalenkamer

Door de inzet van de heer Adrichem is het psychiatrisch ziekenhuis (een Rijksmonument) in de oude staat behouden gebleven en heeft het een nieuwe maatschappelijke functie gekregen. De Koninklijke Onderscheiding werd heel toepasselijk in de Verhalenkamer op het Landgoed uitgereikt.

Lees ook