Verbod zwaar verkeer Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan

Bericht van Gemeente Heiloo:

Op de Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan gelden diverse verboden voor lange en zware voertuigen. Met het besluit dat het college op 26 februari heeft genomen is dat verleden tijd. Voortaan geldt een eenduidig verbod voor zwaar verkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) op deze drie oost-west verbindingen. Een verbetering voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid. De nieuwe route voor zwaar verkeer loopt buitenom, via de Vennewatersweg.

Uitvoering ‘verkeersbeleid Heiloo 2018 – 2030’

Bij het opstellen van het ‘verkeersbeleid Heiloo 2018–2030’ zijn de smalle oost-westverbindingen, Kerkelaan, Stationsweg en Zevenhuizerlaan, veelvuldig besproken. Het verkeersaanbod op deze erftoegangswegen is divers en de ruimte is beperkt. Dit leidt tot problemen: fietsers die in de verdrukking komen, risicovolle inhaalmanoeuvres en overlast voor omwonenden in de vorm van trilling- en geluidshinder. In het verkeersbeleid staat daarom dat het zware (vracht)verkeer op deze wegen moet worden teruggedrongen.

Verbod voor zwaar verkeer en handhaving

In de eerste week van maart worden de verbodsborden geplaatst waarmee het grote en zware (vracht)verkeer wordt geweerd. Zwaar verkeer dat geen bestemmingsverkeer is, kan dan alleen via de gebiedsontsluitingswegen zoals Kennemerstraatweg en Vennewatersweg Heiloo in en uit rijden (zie kaartje). De gemeente zet verkeersregelaars in om het zware verkeer te wijzen op de nieuwe situatie. Bij onvoldoende effect gaat de gemeente over tot handhaven.

Bestemmingsverkeer

Winkels moeten bevoorraad worden. En leveranciers moeten wasmachines, keukens, etc. bij woningen en bedrijven kunnen afleveren. Daarom blijft bestemmingsverkeer over de erftoegangswegen mogelijk. Zo rijdt het vrachtverkeer van en naar het stationsgebied via de Zeeweg en Heerenweg. En gebruiken leveranciers de Stationsweg om de bedrijven aldaar te bevoorraden. Het vrachtverkeer dat vertrekt vanaf de achterzijde van ’t Loo rijdt via de Kerkelaan naar de Kennemerstraatweg.

Wethouder Rob Opdam: “Bewoners hebben zich hard gemaakt voor deze maatregel. Als gemeente moeten wij alle belangen afwegen, niet alleen die van bewoners maar ook van ondernemers en andere doelgroepen. Het college heeft, mede op basis van het verkeersbeleid, een balans gezocht tussen de verkeersveiligheid, leefbaarheid en het ondernemersklimaat”.

Afsluiting Vennewatersweg – spooronderdoorgang

Vanaf 18 maart wordt de Vennewatersweg 13 maanden afgesloten vanwege de bouw van de spooronderdoorgang. Het grote en zware verkeer wordt in die periode zoveel mogelijk omgeleid via wegen buiten Heiloo om. Er geldt een uitzondering voor lokaal gevestigde agrarische bedrijven, vanwege de impact op hun bereikbaarheid en bedrijfsvoering. Op dit moment zijn er gesprekken om hier verder invulling aan te geven.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de spoorwegonderdoorgang op de Vennewatersweg vindt u op de website: www.heiloo.nl/spooronderdoorgang

Lees ook