Valentijnsavond met Ondernemend Heiloo

Bij onze uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op Valentijnsdag zal menig OHO-lid in eerste instantie vreemd hebben opgekeken. Niets romantisch aan zo’n ALV. En toch, de opkomst was enorm. Dit benadrukt des te meer hoe betrokken alle ondernemers in Heiloo met elkaar en met de ondernemersvereniging zijn.

Historische Vereniging

Het programma begon al vroeg, om 16 uur was het ontvangst in het souterrain van Historische Vereniging Heiloo, in het Willibrordus gebouw. De permanente expositie bij Historisch Museum Heiloo vertelt over de geschiedenis van Heiloo aan de hand van foto’s, informatiepanelen, televisieschermen en tastbare materialen.

Na de interessante rondleiding ging de netwerkborrel bij Keuken met Karakter van start, waarna er ruim 70 leden aan tafel gingen voor een 3-gangen diner. Tussen het verrassingsdiner door hebben drie ondernemers meer over hun bedrijf verteld. Marjolein Swinkels van Samen aan de Slag trapte af met de eerste pitch, na het hoofdgerecht was het tijd voor de pitch van het Ambitiehuis door Benjamin Langeveld en de derde pitch werd gehouden door Brigitte Pasma van Je Bedrijf op Orde. Fijn om in een korte tijd meer te horen over het bedrijf van mede-ondernemers.

ALV

Kort na 20.00 uur opende voorzitter Henk Morsch de Algemene Ledenvergadering. Alle bestuursleden – Agnes Opdam, Rob van der Wal, Marcel Keet en Thijs Smit – hebben verslag gedaan van de desbetreffende activiteiten. Gevolgd door het verslag van de kascontrole commissie en het vaststellen van de nieuwe kascommissie voor 2019, plus goedkeuring van de jaarrekening en decharge bestuur. Alle formaliteiten werden keurig afgehandeld, waarna punt 7 op de agenda volgde: Bestuursverkiezing – aftredend en (niet) herkiesbaar.

Henk Morsch maakte zelf bekend dat hij terugtreedt als voorzitter, maar natuurlijk bij OHO betrokken blijft. Er volgde een staande ovatie! Prachtig.
De bestuursleden bedankten voorzitter Henk ieder met eigen woorden (zie het YouTube filmpje hieronder) en Henk werd erelid voor het leven.

Bedankt Henk Morsch!

Bekijk op YouTube https://youtu.be/HCg-xROvrIY.

Lees ook