Sloop stolpboerderij
De sloop van de stolpboerderij start op maandag 11 februari 2019 en duurt ongeveer twee weken. De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tussen 7 en 16 uur en veroorzaken geen hinder voor het verkeer en de omwonenden. Wel kunt u enige geluidshinder ervaren. De sloop van de stolpboerderij is nodig om ruimte te maken voor de geplande aansluiting op de A9 bij Heiloo.

Verplaatsen houten geraamte
De provincie spant zich in om stolpboerderijen in Noord-Holland te behouden en te restaureren. In dit geval bleek sloop van de stolpboerderij aan de Lagelaan na zorgvuldige afwegingen binnen het ontwerpproces toch noodzakelijk. Wel wordt het houten geraamte van de boerderij bewaard, waardoor het enige element van cultuurhistorische waarde (zonder formele status) binnen de boerderij behouden blijft. Het geraamte wordt geconserveerd en op een nabijgelegen plek neergezet. In een later stadium is het geraamte te bekijken voor geïnteresseerden.

Bomenkap Lagelaan en Kanaalweg
Vanaf maandag 11 februari 2019 gaat de provincie Noord-Holland bomen kappen langs de Lagelaan en Kanaalweg in Heiloo. De kap duurt ongeveer een week. Het betreft bomen langs de parallelweg van de Kanaalweg, een aantal bosschages ten zuiden en ten oosten van de Lagelaan en enkele bomenrijen langs de Kooibrug en Lagelaan. Er heeft een uitgebreid flora- en fauna onderzoek plaatsgevonden. De bomen zijn onder andere onderzocht op de aanwezigheid van broednesten, vleermuizen en hun vliegroutes. De bomen worden gekapt buiten het broedseizoen.

Beperkte hinder tijdens de werkzaamheden
De werkzaamheden voor de bomenkap vinden overdag plaats tussen 7 en 17 uur. Doorgaand verkeer in beide richtingen is van 11 t/m 15 februari op het gedeelte van de Lagelaan – parallelweg tussen de golfbaan en Kanaalweg – niet mogelijk. De afsluiting wordt met borden duidelijk aangeven. U kunt enige geluidshinder ervaren van de werkzaamheden.

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u bellen naar het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 – 0200 600 (gratis) of een e-mail sturen naar AansluitingA9@noord-holland.nl.

Lees ook