Algemene Ledenvergadering op 14 februari

A G E N D A
Algemene Ledenvergadering op 14 februari 2019 om 20 uur in Keuken met Karakter (De Olvendijk 2A)
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018*
4. Verslag Voorzitter, Secretaris, Evenementen, Commissies
5. Verslag Penningmeester
Behandeling van de jaarrekening 2018*
Verslag kascontrole commissie en vaststellen nieuwe kascommissie
Goedkeuring van de jaarrekening en decharge bestuur
6. Vaststelling begroting 2019*
7. Bestuursverkiezing: aftredend en (niet) herkiesbaar
8. Rondvraag
9. Sluiting
*Stukken aan te vragen via secretaris@ondernemendheiloo.nl.

Uitnodiging: diner bij Keuken met Karakter – ALV – rondleiding Historische Vereniging Heiloo

Ondernemend Heiloo nodigt alle leden uit om op donderdag 14 februari bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn. Om deze Valentijnsdag nog meer inhoud te geven, gaan we voorafgaand aan de vergadering een kijkje nemen bij de Historische Vereniging Heiloo en serveert Keuken met Karakter een verrassingsdiner.
Tussen de 3-gangen van het diner door zullen drie ondernemers meer over hun bedrijf vertellen. De pitches worden gehouden door Samen aan de Slag van Marjolein Swinkels; Ambitiehuis door Benjamin Langeveld en Je Bedrijf op Orde van Brigitte Pasma.
Na het dessert volgt de Algemene Ledenvergadering.

Programma voor 14 februari

16.00 uur – ontvangst in het souterrain Willibrordus gebouw tegenover Keuken met Karakter voor een interessante rondleiding bij de Historische Vereniging Heiloo.
16.15 uur – inleiding door Jaap de Graaf, voorzitter Historische Vereniging Heiloo.
17.30 uur – netwerkborrel bij Keuken met Karakter.
18.00 uur – diner met tussen de gangen door drie keer een bedrijfspitch.
20.00 uur – start Algemene Ledenvergadering.

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plaatsen en vol=vol. Wij verwachten van deelnemers aan de borrel en het diner dat zij óók aanwezig zijn bij de ALV. Aanmelden gaat via de OHO-app (mocht dit echt niet lukken, stuur dan een bericht aan pr@ondernemendheiloo.nl).
Voor wie wil, zijn de notulen van vorig jaar, het jaarverslag van de penningmeester en de begroting voor komend jaar – vanaf 8 februari 2019 – op te vragen via secretaris@ondernemendheiloo.nl.

Lees ook