Uitnodiging: Bijeenkomst ‘De kracht van verbinden’

Dinsdag 12 februari 2019 | Miss Bell, Alkmaar

Noord West Connect verbindt

Noord-Holland is een bedrijvige regio en dat leidt tot veel vrachtvervoer. Over de weg, maar zeker ook via het water en het spoor. Wist u bijvoorbeeld dat er wekelijks meer dan 20 afvaarten vanuit de regio naar Rotterdam en Antwerpen zijn en dat er vanaf een Amsterdamse terminal treinen rijden naar Italië en naar heel Europa via Rotterdam, Venlo en Duisburg.

Hoe zit het met uw transportstromen? Maakt u al gebruik van de multimodale mogelijkheden? En is het voor u efficiënt om
ladingstromen met hetzelfde herkomstgebied en overlappende bestemming te kunnen bundelen? Want het bundelen van ladingstromen door verschillende verladers kan leiden tot forse besparingen op transportkosten en CO2-uitstoot. Wellicht denkt ook u na over de mogelijkheden van bundeling. Maar hoe vindt u daarbij partners waarmee u gezamenlijk voordeel kunt halen en staan zij überhaupt open voor horizontale samenwerking? Noord West Connect is erop gericht om de slimme combinaties te vinden en heeft methoden om de samenwerking te helpen starten.

Wij lichten dit toe, geven voorbeelden en gaan actief aan de slag tijdens de bijeenkomst op 12 februari. U bent van harte uitgenodigd. U kunt samen met andere ondernemers aan de voor u relevante tafel bespreken wat de mogelijkheden nu al zijn en welke nieuwe verbindingen de moeite waard zijn om verder te verkennen. Aan het eind maken we afspraken met welke kansen Noord West Connect en u aan de slag gaan. Terminals en transportbedrijven zijn ook vertegenwoordigd. Met het thema ‘De kracht van verbinden’ brengen we u graag in contact met andere verladers uit uw regio om te kijken of er een verbinding te
maken is. En hoe toepasselijk door dit te doen op de locatie waar vroeger letterlijk verbindingen tot stand werden gebracht, in de oude PTT Telefooncentrale in Alkmaar, nu Miss Bell.

Programma

14.30 – 15.00 uur Inloop

15.00 – 15.15 uur Welkom en inleiding
Door: Sjoerd Sjoerdsma – Noord West Connect

15.15 – 15.35 uur Casus Waterman Onions
Door: Erik Waterman

15.35 – 15.55 uur Presentatie verbindingen en vraaggesprek terminals

16.00 – 16.25 uur Elisabeth Post – Gedeputeerde Noord-Holland – Mobiliteit

16.30– 17.20 uur Thema-tafels o.b.v. import of export-regio

Tafel 1: Zeehavens (Rotterdam en Antwerpen)
Tafel 2: Oost/ Zuid-Oost (Duitsland, Polen, Italië, Hongarije)
Tafel 3: Zuid (Spanje, Portugal, Frankrijk, België)
Tafel 4: …………(u bepaalt welke andere regio hier aan de orde komt)

17.25 – 17.45 uur Plenaire samenvatting/conclusie

17.45 – 19.00 uur Borrel

Locatie
Miss Bell
Koelmalaan 350 | 1812 PS Alkmaar
www.missbell.nl

Aanmelden

Graag vernemen we van u of u aanwezig bent op 12 februari. Stuur uw aanmelding vóór 8 februari aan s.sjoerdsma@hva.nl
Geef hierbij tevens aan bij welke tafel u ingedeeld wilt worden.

Lees ook