Ondernemerspeiling BUCH gemeenten

In opdracht van de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest voert I&O Research de Ondernemerspeiling uit. Doel van het onderzoek is om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.

Rond 5 april ontvangen alle bedrijven en in stellingen per brief een uitnodiging om deel te nemen aan de digitale Ondernemerspeiling. De vragenlijst bevat vragen over onder andere vergunningverlening, klantcontact, het vestigingsklimaat, de regeldruk en de administratieve lasten. Hoe meer ondernemers de vragenlijst invullen, hoe beter de gemeente kan aansluiten bij de lokale wensen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en kan tot en met 30 april 2016. De uitkomsten worden anoniem verwerkt.

Ik dank u namens de vier gemeenten bij voorbaat hartelijk voor uw tijd en medewerking. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u uiteraard bij mij terecht of contact opnemen met uw contactpersoon bij uw gemeente.

Lees ook

Praat mee!