Portefeuilles nieuwe college Heiloo

Half juni traden de nieuwe wethouders toe tot het college van B&W Heiloo, en eind juni zijn de portefeuilles ook verdeeld.
Het college van B&W bestaat uit burgemeester Mascha ten Bruggencate, wethouder Ronald Vennik namens Heiloo-2000, wethouder Rob Opdam, namens de VVD en wethouder Antoine Tromp namens D66.

Ronald Vennik, naast wethouder ook 1e loco burgemeester, gaat zich bezighouden met Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Grondbedrijf en Gemeentelijk Vastgoed, Duurzaamheid, Energie en Klimaat. Hiermee richt hij zich op de ontwikkeling van Heiloo vanuit het ruimtelijk perspectief.

Rob Opdam, tevens 2e loco, pakt in deze nieuwe periode Verkeer en Vervoer, Financiën, Beheer Openbare Ruimte, Economische Zaken, Cultuurhistorie en Erfgoed op. Een combinatie van portefeuilles die hij in voorgaande termijnen ook heeft vervuld en waarmee hij deze periode zijn focus richt op behoud, versterking en beheer van de openbare ruimte en voorzieningen in Heiloo.

De maatschappelijke, sociale en groene omgeving wordt door Antoine Tromp (3e loco) opgepakt. Daaronder valt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, Participatiewet, Werk en Inkomen, Volksgezondheid, Welzijn en Inclusie, Onderwijs, Kinder- en Buitenschoolse opvang, Sport en Bewegen, Cultuur, Groen, Dierenwelzijn en Buitengebied agrariërs. Hij neemt daarmee zorg, welzijn en welbevinden onder zijn hoede en richt zich de komende periode op een vitale Heilooër samenleving.

Burgemeester Mascha ten Bruggencate zal zich naast de wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid bezighouden met bestuurlijke coördinatie bij de totstandkoming van de visies voor het stationsgebied en het gebied rondom het Loo-plein en de Witte kerk. Met daarnaast dienstverlening, participatie, bestuurlijke vernieuwing, communicatie, coördinatie vluchtelingenopvang en toerisme en recreatie. “Het is fijn dat er een nieuw college is geïnstalleerd en we de portefeuilles naar ieders tevredenheid hebben verdeeld,” aldus burgemeester Ten Bruggencate. “Er is genoeg te doen in Heiloo, dus nu kunnen we vol enthousiasme aan de slag!”

fotograaf: Yvonne Ten Bruggencate

Lees ook