Bedrijventerreinen: cruciaal in de energietransitie

In 2030 moeten we als Nederland een CO2 reductie van 55% behalen en in 2050 geheel energieneutraal zijn. Bedrijventerreinen zijn cruciaal, zo niet onmisbaar, in de energietransitie. Er kunnen forse stappen gezet worden met betrekking tot energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Door met slimme oplossingen energie op te slaan en onderling uit te wisselen wordt het elektriciteitsnetwerk ontlast en kunnen bedrijven hun duurzame ambities realiseren, om zo bij te dragen aan de reductie van CO2.

Op verschillende bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord en de MRA zijn al grote stappen gezet om de CO2 doelstellingen te behalen. Deze koplopers dienen als voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in de regio. In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en PHB heeft Buck Consultants International de kansen voor energietransitie op alle bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in kaart gebracht. Voor ieder bedrijventerrein in regio, in totaal 380, zijn de kansen inzichtelijk gemaakt en maatregelen en instrumenten uiteengezet waarmee ondernemers en gemeenten aan de slag kunnen. Download het onderzoek hier.

Gemeenten en ondernemers zitten aan tafel om samen te kijken naar de mogelijkheden, succesvolle voorbeelden en beschikbare ondersteuning. Onder leiding van Thijs Pennink (Oud-directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN) gaan Tom Grootjen (Directeur SAENZ), Axel Boomgaars (Wethouder gemeente Ouder-Amstel), Sigrid van der Valk (Programmamanager duurzaamheid gemeente Medemblik), Bas Koeten (Eigenaar Bas Koeten Racing en bestuurslid stichting Energie neutrale bedrijventerreinen Westfriesland), Rob van der Wal (Eigenaar CiRoPack en bestuurslid Ondernemend Heiloo), Nico Meester (Programmamanager Ontwikkelingsbedrijf NHN) en Frans van der Beek (Programmamanager PHB) het gesprek aan.

Webinar:

Bedrijventerreinen: cruciaal in de energietransitie

maandag 14 maart, 14.00 uur via https://nhnext.nl/bedrijventerreinen-cruciaal-in-de-energietransitie/

Lees ook