Brandbrief bestuurders ten bate van lokale bedrijven

De wethouders Economische Zaken van Heiloo, Castricum, Bergen en Uitgeest merken meer en meer dat MKB-bedrijven in hun gemeenten door corona het water aan de lippen staat. Of zelfs erboven. Daarom hebben zij een brandbrief naar het Rijk gestuurd met daarin de noodkreet om in te grijpen en noodlijdende bedrijven hulp op maat te bieden. Alleen zo kunnen Rijk en gemeenten samen zorgen voor behoud van economische vitaliteit in de regio.

“Een noodsignaal namens onze ondernemers” – dat is de kern van een brief van de vier portefeuillehouders van Economische Zaken van de BUCH-gemeenten aan het Ministerie van Economische Zaken (EZ). De collegeleden van de gemeenten Uitgeest, Heiloo, Castricum en Bergen maken uit hun gesprekken met lokale ondernemers op dat het MKB dreigt te imploderen. “De rijksoverheid moet nú ingrijpen en met maatwerk ondernemers te hulp schieten, anders dreigen dorpen hun economische vitaliteit te verliezen”, zo pleiten de vier.

Psychologische klachten

Uit hun brief blijkt dat de bestuurders door gesprekken met ondernemers in hun gemeenten het beeld hebben gekregen dat het water de ondernemers tot aan de lippen staat, of zelfs erboven. Daardoor hebben veel ondernemers last van stress, onrust en soms zelf psychische klachten. De portefeuillehouders nemen deze gezondheidsklachten uiterst serieus. Zij zijn van mening dat ieders gezondheid bij de bestrijding van het coronavirus bovenaan moet staan, ook bij ondernemers.
Verder constateren de portefeuillehouders dat het MKB in hun dorpen last heeft van maatregelen van het Rijk of het tekortschieten ervan. Ze horen onder meer de volgende verhalen:

  • Het plafond van Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) biedt nog altijd niet voor alle bedrijven een uitkomst, bijvoorbeeld als gevolg van de organisatiestructuur. Dit zorgt voor scheve verhoudingen tussen vergelijkbare bedrijven;
  • De partnertoets van TOZO3 leidt tot grote financiële problemen. Het dekken van zowel de zakelijke als private vaste kosten op enkel het inkomen van de partner is in de praktijk niet haalbaar;
  • Ondernemers zien hun spaargeld en kredieten verdampen en weten niet goed waar ze hulp kunnen vragen in hun specifieke situaties. Er is behoefte aan een eerstelijnsvoorziening die met de ondernemer zijn situatie diagnosticeert en warm doorverwijst naar de juiste hulp.

Lokaal maatwerk

De gemeentebestuurders zien voor hun gemeenten een rol weggelegd bij het toepassen van lokaal maatwerk op de landelijke regelingen. Argument daarvoor is dat lokale overheden hun lokale ondernemers namelijk goed kennen.
Volgens de EZ-bestuurders is het ieders plicht om mogelijkheden voor steun aan ondernemers maximaal te onderzoeken – dat geldt van Rijk tot gemeente. Ze maken zich er sterk voor om, terwijl dat onderzoek loopt, het contact met hun ondernemers op peil te houden en hen binnen de gemeentelijke mogelijkheden optimale ondersteuning te blijven bieden.

Toekomstperspectief

De vier willen dat er een vangnet komt voor al die ondernemers en hun gezinnen die met al hun energie een zaak hebben opgebouwd en die nu met grote stress in hun dagelijks leven te maken hebben. Nationale en lokale overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Gezamenlijk optrekken om werkende Nederlanders uit het lokale MKB toekomstperspectief te bieden in coronatijd.

Lees ook