Uitnodiging: participatieavond over de Regionale Energiestrategie

Otto van den Berg, Projectmanager RES, heeft deze uitnodiging aan OHO gestuurd, met de vraag om de leden hiervan op de hoogte te stellen én uit te nodigen.

“Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van een participatieavond over de Regionale Energiestrategie op woensdag 3 februari aanstaande.
Het college van de gemeente Heiloo heeft op 7 juli 2020 ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waar Heiloo onderdeel van uitmaakt. Deze is te vinden op de website https://energieregionhn.nl/conceptres.

Concept uitgewerkt

Het concept is verder uitgewerkt om tot de zogenaamde RES 1.0 te komen. De zoekgebieden zijn nader onderzocht. Voor Heiloo gaat het om een zoekgebied zon tussen de A9 en bedrijventerrein Boekelermeer en een zoeklocatie voor een windmolen op bedrijventerrein Boekelermeer Zuid. Wij willen dit graag aan u toelichten. Tijdens de participatieavond kunt u meekijken en vragen stellen over het resultaat van de Regionale Energiestrategie voor de gemeente Heiloo.

Participatieavond

De participatieavond wordt op woensdag 3 februari om 20.00 uur digitaal gehouden via Microsoft Teams.

Aanmelden voor deze avond kan via: www.ikdenkmeeoverheiloo.nl/RES.

Na aanmelding ontvangt u meer informatie en uitleg over de avond.”

Lees ook