We ontvingen van gemeente Heiloo dit bericht:

De raad stond afgelopen maandag positief tegenover het plan van de ondernemersvereniging van het Stationscentrum. Zij willen samen investeren in de kwaliteit van hun omgeving en hiervoor een Bedrijven Investeringszone (BIZ) oprichten. Goedkeuring van de raad is hiervoor nodig. Gisteren is de uitvoeringsovereenkomst getekend en kan de volgende stap gezet worden: het meten van draagvlak om de BIZ daadwerkelijk te realiseren.

Samenwerking is nodig

De ondernemersvereniging van het Stationscentrum heeft hard gewerkt aan een plan voor de oprichting van een BIZ. Dit is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat, een centrum of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.
Ondernemer Bram Bruin (café De Wit): “In het Stationscentrum willen we graag samen een aantal zaken oppakken om het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk te houden en zelfs hier en daar te verbeteren. Wij denken hierbij aan het verbeteren van het fiets parkeren, extra aankleding van het plein, het samen maken van reclame en organiseren van evenementen. Door dit in een BIZ vereniging te doen, doet iedereen mee en zijn we ook een natuurlijke gesprekspartner voor de omgeving en de gemeente”.

Wethouder Rob Opdam: “Ik ben blij met de stap die de ondernemers gezet hebben. Een goede samenwerking tussen de ondernemers maakt het voor de gemeente makkelijker om samen de uitdagingen die er in het gebied liggen op te lossen. De BIZ vereniging speelt daarbij een goede rol.”

Draagvlakmeting

Met de realisatie van het BIZ-plan, de vaststelling van de BIZ verordening door de raad en de ondertekening van een uitvoeringsovereenkomst, zijn alle noodzakelijke stappen gezet om te komen tot de realisatie van deze BIZ. Het enige dat nog moet gebeuren is een draagvlakmeting onder de 45 ondernemers in het Stationscentrum. Tussen half januari en 11 februari kunnen zij stemmen over het door de ondernemersvereniging opgestelde BIZ plan. Als meer dan de helft van de 45 ondernemers waarvan tenminste tweederde voor het plan stemt, treedt de BIZ in werking. De duur van de BIZ in Heiloo is vooralsnog 3 jaar. Indien de ondernemers tevreden zijn kan deze met 5 jaar worden verlengd.

De gemeente int de bijdrage die de ondernemers moeten betalen, en betaalt deze verplichte bijdragen terug als subsidie aan de BIZ vereniging. De BIZ vereniging gebruikt de middelen vervolgens voor de uitvoering van het vastgestelde BIZ plan

Lees ook