Speech bij de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding aan Henk Morsch, ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de ondernemingsvereniging Ondernemend Heiloo, tijdens Heiloo Culinair op 14 juni 2019 op het Landgoed Willibrordus in Heiloo.

#Heiloo Met grote dank voor zijn jarenlange inzet voor de ondernemers nam Henk Morsch gisterenavond tijdens de ALV met een ovationeel applaus afscheid als voorzitter van @OhoHeiloo.

Ook @gemeenteheiloo is Henk Morsch veel dank verschuldigd voor zijn verbindende rol die hij tussen ondernemers en in zijn contacten met de gemeente #Heiloo en in de regio heeft vervuld.
Die avond had ik een vergadering in het gemeentehuis, en de dag waarop Fred twitterde werd ik geïnterviewd door een meisje uit groep acht van de basisschool over “hoe leuk is het om burgemeester te zijn en wat ie nu zoal doet…..” ’s Avonds was ik naar een optreden van The Animals in het Fletcher Hotel, Natuurlijk in Heiloo!

Dat betekende dat ik niet in de gelegenheid was om afscheid te nemen van Henk als voorzitter van Ondernemend Heiloo. In goed overleg met en op verzoek van het bestuur van Ondernemend Heiloo neem ik vanavond, tijdens dit mooie evenement “Heiloo Culinair”op Land Willibrordus afscheid van Henk als voorzitter van Ondernemend Heiloo.
U begrijpt dat ik dat graag in stijl wil doen. Vandaar een toespraak vanaf deze zeepkist; een beeld dat u ook vast herkent van onze Henk als weer eens een van zijn befaamde speeches hield als voorzitter, kritisch, ook naar de gemeente, maar zoekend naar verbinding en hoe we elkaar zouden kunnen versterken.

Toen ik de avond op de dag waarop Fred over Henk twitterde Fletcher binnenkwam moest ik weer opnieuw denken, zoals ik dat wel vaker met u heb gedeeld, aan de eerste keer in 2005 toen ik was uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de maandelijkse borrel van Ondernemend Heiloo.

Een vijftal heren zat daar aan de bar en ik vroeg hen waar de borrel van de club was en zij antwoordden als met één stem “dat zijn wij”.

U zult het met mij eens zijn dat, sinds 2005, de vereniging enorm is gegroeid qua aantal leden, maar ook dat de ondernemers er toe doen in ons dorp en dat ze er ook voor elkaar zijn. Daarin is ontzettend veel gebeurd de afgelopen, zeg 15 jaar. Ondernemend Heiloo is een grote en levende club geworden door de jaren heen. Daar heeft Henk, als voorzitter van de vereniging, een grote rol in gespeeld.

Beste mensen, jullie kennen het vast wel: Speakers corner, een gedeelte in het noordoosten van het Hyde park in London. Een plek, waar al van oudsher sprekers in het openbaar hun mening verkondigen over politiek, cultuur en religie. Slechts twee onderwerpen zijn verboden over te praten: De Britse Koninklijke familie en het omverwerpen van de regering van Groot-Brittannië.

Oorspronkelijk stonden op de plek van Speakers Corner de galgen van Tybum. De terdoodveroordeelden mochten voor ze werden opgehangen nog eenmaal vrijuit het woord voeren. Vanaf 1783 werd hier niemand meer opgehangen, maar de gewoonte dat de mensen hier in het openbaar hun mening konden geven bleef bestaan.

Speakers’ Corner, 1976
Henk is sinds 1998 bestuurslid van de vereniging en sinds 1999 ook nog voorzitter geworden. Henk is dat dus tot aan het begin van dit jaar gebleven. Zijn lidmaatschap van het bestuur en zijn voorzitterschap omspant een periode van zo’n 20 jaar; een imposante periode!!

Henk heeft zich 20 jaar “op bevlogen passievolle wijze” ingezet als voorzitter van de Ondernemersvereniging Heiloo. Onder zijn bezielende voorzitterschap zijn veel prachtige maatschappelijke initiatieven ontwikkeld zoals “Het Keurmerk Veilig Ondernemen” en het oprichten van het Ondernemersloket. Henk is een waardig ambassadeur van Heiloo die de gemeente op respectvolle wijze op de kaart weet te zetten. Zo is door samenwerking met buurtgemeente Alkmaar bedrijventerrein Boekelermeer uitgeroepen tot beste bedrijventerrein van Nederland.

Zijn contacten met zowel lokaal bestuur alsmede provinciaal bestuur benadrukken en onderschrijven zijn inzet en belangrijke schakel tussen de ondernemers van Heiloo en de gemeente.
Henk heeft gezorgd voor een enorme impuls aan de groei en ontwikkeling van de vereniging. Onder jouw enthousiast leiderschap is de vereniging gegroeid naar meer dan tweehonderd leden!! Jij zet je er persoonlijk voor in dat de bijeenkomsten van de vereniging druk worden bezocht en dat deze bijeenkomsten worden gecombineerd met bedrijfsbezoeken. Hierdoor kunnen ondernemers bij elkaar in de keuken kijken. Cross-selling wordt hierdoor gestimuleerd!! Door collega ondernemersverenigingen in de regio wordt hier met enige jaloezie naar gekeken.

Henk heeft voor meer verbinding gezorgd tussen de drie winkeliersverenigingen en de Ondernemersvereniging ( daarom missen we Kees Burger vandaag nog eens extra……..).
Deze verbinding heeft geresulteerd in de Heilooër Ondernemers Federatie.

Beste mensen, als ik op de website kijk van HENKMORSCHBV.NL lees ik daarop onder andere het volgende:

Bij Henk Morsch staan we voor vakmanschap en kwaliteit. 
Wij, bij Henk Morsch achten het dan ook tot onze taak om deze ondernemers in raad en daad bij te staan. Daarin gaan wij veel verder dan onze normale groothandelstaken. Deze marktformule hanteren wij al zo’n 25 jaar.

Ik herken Henk daar volledig in. Hij gaat op zijn zeepkist staan en, als die er niet is, gaat ie desnoods boven op de tafel staan om zijn welluidende stem te verheffen.

Anders dan het voorheen in Hyde Park ging, staat hij daar niet om het laatste woord tot ons te richten, nee in tegendeel: Hij spreekt ons dan, zonder een blad vor de mond te nemen, toe, namens de vereniging, over het vak van ondernemen, over de wijze waarop dat uitgevoerd kan worden, over de gemeente, over de samenwerking in de regio, ook tussen de verschillende ondernemersverenigingen en, vergeet ik nu nog iets………? Oh ja, over de afslag A9…..!!
In een artikel in het Regio Alkmaar Magazine van 28 juni 2018 met als kop “OHO, Méér dan borrelen!” zegt Henk, dat de doelstelling van OHO altijd het behartigen van de belangen is. ,,Het is een wisselwerking van de belangenbehartiging tussen de ondernemers en de gemeente. Je moet die ondernemers ontmoeten om te weten wat er speelt en wat ondernemingen beweegt. Vandaar dat wij zeer regelmatig contactmomenten hebben en bijeenkomsten organiseren. In Heiloo hebben we best een unieke situatie dat vrijwel alle ondernemers óók in Heiloo wonen.” “We zijn”zo vervolgt hij, “voortdurend in contact met gemeenten, Duurzaam Heiloo, de Heilooër Ondernemers Federatie (HOF), Ondernemend Alkmaar, Ondernemers Vereniging Castricum en Limmer Ondernemers Vereniging. Want nogmaals, samen sta je sterker!”

Daarom sta ik vandaag ook op deze BUCH-zeepkist, als gemeenten Bergen Uitgeest, Castricum en Heiloo, maar ook binnen de Regio Alkmaar, met Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard, werken wij ook zo goed mogelijk samen.
Daarom ben ik blij dat, in navolging van de samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen in de Regio Alkmaar, ook de gemeenteraden besluiten die samenwerking te intensiveren en te verbeteren. Want, net zoals als Henk zei en nog steeds zegt: “Onze regio moet internationaal als belangrijke locatie worden gezien, wij horen bij regio Amsterdam. Zo kunnen wij grote bedrijven naar de regio en Heiloo trekken. Kijk naar Boekelermeer waar grote bedrijven zijn gevestigd.

De regio en gemeente Heiloo kan zich door samen te werken op de kaart zetten, zowel om hier te werken als te wonen. Maar denk ook aan toerisme, de participatiewet en circulaire bedrijfsvoering.”

Dames en heren, Beste Henk,
Vanaf 1783 is niemand meer opgehangen in Hyde Park. Dat zal ook vandaag, op dit mooie Landgoed, tijdens dit mooie festijn niet gebeuren. Wat er wel gebeurt is dat niet alleen ik, maar wij hier allemaal jou nogmaals ontzettend bedanken voor jouw tomeloze inzet in en ten behoeve van ons mooie dorp. Normaal gesproken ondersteunt Mira van Hilst, mijn secretaresse, mij bij dit soort gelegenheden. Maar voor deze hele speciale gelegenheid heb ik gevraagd of Agnes Opdam, jouw secretaris Henk, de secretaris van Ondernemend Heiloo, mij wil ondersteunen. Zij heeft, overigens wel samen met mijn secretaresse veel werk verzet, niet alleen binnen de vereniging, maar juist ook voor vandaag!

Beste Henk, Met groot genoegen deel ik je mee dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om jou, vanwege jouw verdiensten, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik wil je graag de daarbij behorende versierselen opspelden. Agnes zal jou een prachtige mooie bos bloemen namens ons allemaal overhandigen.

Hans Romeyn,
Burgemeester Heiloo

Lees ook