Uitnodiging inloopbijeenkomst aansluiting A9

Inloopbijeenkomst 30 november

Meer weten over afslag Heiloo
De gemeenteraad van Heiloo en Provinciale Staten nemen binnenkort een besluit over de financiering van een aansluiting op de A9. De aansluiting op de A9 is nodig om de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van Heiloo te verbeteren. Wie meer wil weten over de afslag, waarom en waar hij precies komt en wat voor effecten het oplevert, is op maandag 30 november a.s. tussen 19.30 en 21.30 uur welkom bij de inloopbijeenkomst in de Cultuurkoepel van Heiloo.

De Nieuwe Strandwal
De besluitvorming kent een lange voorgeschiedenis. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum werken gezamenlijk aan een gebiedsontwikkeling onder de naam Nieuwe Strandwal. In Zandzoom en Zuiderloo komen rond de 1.800 nieuwbouwwoningen. Inzet daarbij is een woonomgeving met veel groen en respect voor de oude waarden van het landschap. Ook groen en recreatieprojecten zijn onderdeel van de Nieuwe Strandwal.

Bereikbaarheid
Door de toename van autoverkeer en de realisatie van de nieuwbouwplannen zijn maatregelen nodig om Heiloo en Castricum goed bereikbaar te houden. Daarbij hebben ook de bedrijventerreinen Boekelermeer en de Oude Werf grote behoefte aan een goede bereikbaarheid. Een afslag op de A9 voorziet in de behoeften van nu en van de toekomst.

Afgelopen jaren is gewerkt om te komen tot een voorkeurstracé voor een aansluiting op de A9.

De aansluiting komt bij de Lagelaan, met een aftakking op de Kennemerstraatweg en een verbinding naar de Kanaalweg via een oostelijke parallelweg. Op 7 en 14 december 2015 nemen respectievelijk de gemeenteraad van Heiloo en Provinciale Staten een beslissing over de financiering van het project. Na accordering van
Provinciale Staten en de gemeenteraad, starten in 2016 de ruimtelijke procedures.

Inloopbijeenkomst
Voor geïnteresseerden is er op maandag 30 november een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Cultuurkoepel van Heiloo. Tussen 19.30 uur en 21.30 uur kunnen belangstellenden op elk moment binnenkomen. Er is ieder 45 minuten een centrale presentatie. Verder zijn er informatietafels over verschillende thema’s: nut en noodzaak, verkeer, tracé, wonen en werken, besluitvorming & financiën en over de gehouden onderzoeken. Bij deze infotafels zijn medewerkers van de gemeenten en provincie aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

Inloopbijeenkomst aansluiting A9 30 november (PDF)

Lees ook

Praat mee!