PERSBERICHT Certificering voor Keurmerk Veilig Ondernemen

De bedrijventerreinen De Oude Werf en Oosterzij te Heiloo zijn voor 2013 en 2014 opnieuw gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Tijdens een bijeenkomst op 28 maart bij Brasserie in ’t Groen reikt Dolf Kloosterziel van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) het certificaat ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ uit aan de betrokken partijen te weten: de Regiopolitie Noord Holland, de Brandweer, de Gemeente Heiloo en de Ondernemingsvereniging Heiloo.

Dit certificaat is het derde voor deze bedrijventerreinen. In december 2008 ontvingen zij het voor de eerste keer het Keurmerk en werkten de partijen in een voortreffelijke samenwerking aan de preventie van criminaliteit, onveiligheid en brand op deze bedrijventerreinen.

Betrokken partijen streven naar een nog hogere veiligheid door de inzet van meer en andere middelen. Een analyse en een plan van aanpak zijn wederom gemaakt. Op basis van de behaalde resultaten in de afgelopen 6 jaar en dit nieuwe plan is op donderdag 28 maart 2013 opnieuw het certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt.

Bedrijventerrein De Oude Werf is een modern bedrijventerrein gelegen aan de oostzijde van Heiloo en kenmerkt zich door de kleinschaligheid en de diversiteit aan bedrijven welke hier
gevestigd zijn.
Bedrijventerrein Oosterzij is gelegen aan de zuidkant van Heiloo en is bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven in de lagere milieucategorieën, zoals ambachtelijke en kleine productiebedrijven, groothandel en zakelijke dienstverlening. Daarnaast combineert de Oosterzij wonen en werken. Doordat het bedrijventerrein omringd wordt door woningen en bewoond is, zijn er duidelijke grenzen voor milieu en verkeer.

Bedrijventerrein de Boekelermeer is nog volop in ontwikkeling en biedt veel kansen voor nieuwe ondernemingen en vernieuwing van bestaande ondernemingen.

***
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Rob van der Wal (CiRoPack B.V.) Tel. 072-5320006.

Lees ook

Praat mee!