SP Kamerlid Bashir bezoekt spoorwegovergangen

Tweede Kamerlid Fashad Bashir van de SP komt maandag 26 maart kennisnemen van de problematiek van de spoorovergangen en de forse problemen die dreigen bij de invoering van PHS (Programma Hoogfrequent Spoor).

De verkeerswethouders van beide gemeenten, Jacob Ouderkerken (Heiloo) en Bert Meijer (Castricum) ontvangen het Tweede Kamerlid en bezoeken met hem de spoorwegovergangen aan de Beverwijkerstraatweg in Castricum en Vennewatersweg in Heiloo.

Achtergrond
De gemeente Castricum en Heiloo trekken gezamenlijk op om de problemen rondom het spoor kenbaar te maken bij hogere overheden en gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. In Castricum en Heiloo dreigen problemen als het spoorboekloos rijden wordt ingevoerd en het aantal passerende treinen per uur van 12 naar 16 gaat. In Heiloo zijn de vijf spoorovergangen nu al 15 minuten per uur dicht, dat wordt 25 tot 30 minuten per uur.

De spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg in Castricum is nu al per uur 24 minuten gesloten, met de PHS wordt dat ongeveer 40 minuten. Daarmee vormt het spoor een ernstige blokkade voor politie, brandweer en ambulance. In beide gemeenten dreigt de leefbaarheid ernstig af te nemen door langere files, uitlaatgassen en geluidsoverlast.

Probleemschets Castricum
De Castricumse spoorwegovergang wordt momenteel dagelijks gepasseerd door gemiddeld 12.000 motorvoertuigen op weg naar Castricum, maar ook Limmen en de Egmonden. De spoorwegovergang is momenteel ongeveer 24 minuten per uur gesloten. In de avondspits ontstaan files van anderhalf tot twee kilometer. De ambulance, gestationeerd in Heemskerk, moet ook voor deze spoorbomen wachten en haalt nu al zijn aanrijtijd niet. Als in 2017 PHS wordt ingevoerd, betekent dit meer treinen en langere sluitingen van de spoorwegovergangen. Tegelijkertijd zal het gemotoriseerd verkeer over deze overgang toenemen tot 17.000 voertuigen per etmaal, zo is berekend. Het reeds bestaande probleem wordt na invoering van PHS alleen maar groter.

Probleemschets Heiloo
In Heiloo snijdt het spoor dwars door het dorp. Vijf spoorwegovergangen vormen de verbinding tussen het oostelijke en westelijk deel van het dorp. De Vennewatersweg is de enige oost-westverbinding die zich leent om meer verkeer te verwerken. Om deze route aantrekkelijk te maken was een tunnel onder het spoor van de Vennewatersweg al langer een grote wens. Door de komst van PHS is een tunnel geen wens meer maar noodzaak om de bereikbaarheid, veiligheid (verkeer en externe) en leefbaarheid te waarborgen. Een tunnel neemt de barrièrewerking voor hulpdiensten en weggebruikers weg.

Lobby
Heiloo en Castricum trekken samen op in hun lobby voor spoortunnels om de gemeenten leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Beide gemeenten kunnen niet zonder financiële steun van Provincie en Rijk. In november is al overleg geweest met minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Ook toen is ook benadrukt dat de spoortunnels en mobiliteit veel meer zijn dan een plaatselijke aangelegenheid. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer zorgt voor een betere aansluiting met de metropoolregio Amsterdam voor forensen en ondernemers. Reizigers uit de wijde regio stappen in Heiloo of Castricum op de trein.

Financiering
Tunnels zouden zowel in Castricum als in Heiloo de oplossing bieden voor de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid en de veiligheid. Maar tunnels zijn duur. Zo’n 25 miljoen in Castricum, zo’n 12 miljoen in Heiloo. De gemeenten kunnen die kosten nooit zelf dragen. Zelfs niet als de landelijke subsidies waar nu op wordt ingezet, 12,5 miljoen voor de Castricumse tunnel en 2,8 miljoen voor Heiloo, er ook komen.

Lees ook

Praat mee!