Voorlopig(?) geen aansluiting A9 bij Heiloo vanwege stikstofuitspraak

Ook het bestuur van Ondernemend Heiloo heeft met verbazing en teleurstelling kennisgenomen van het onderstaande nieuwsbericht omtrent de aansluiting A9. Ondanks alle toezeggingen blijkt dit nu toch een afslag te ver…

======== Persbericht ========

De Raad van State heeft op 11 september jl. de bestemmingsplannen vernietigd waarmee de ‘aansluiting A9 bij Heiloo’ mogelijk werd gemaakt. Doorslaggevend is het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om dit project mogelijk te maken. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels.

De aansluiting op de A9 bij Heiloo zorgt voor een betere bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid voor particulieren en bedrijven op zowel de A9 als op lokale wegen in de dorpen. Ook ontlast de aansluiting de doorgaande wegen in het gebied. “Met deze uitspraak is die opgave niet weg. We zullen moeten bekijken wat hierin nu de volgende stappen zijn”, aldus gedeputeerde Adnan Tekin.

Bestemmingsplannen
Tegen de bestemmingsplannen van Heiloo en Castricum zijn in 2017 7 beroepschriften ingediend. Onder andere door de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland, de stichting Heilloze Weg en omwonenden.

Stikstof
Op basis van het PAS konden overheden toestemming geven voor activiteiten in de buurt van beschermde natuurgebieden, waarbij stikstof werd uitgestoten, zoals de aanleg van een weg. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels. Het PAS kan daardoor niet langer als basis worden gebruikt om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, Beide bestemmingsplannen zijn in 2017 vastgesteld en baseren zich voor het onderwerp stikstof op het PAS.

Uitspraak
De Raad van State verklaart in haar uitspraak de beroepen van de bezwaarmakers gegrond en vernietigt daarmee de bestemmingsplannen van beide gemeenten.

Meer informatie
Voor vragen kunt u bellen met het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 – 0200 600 (gratis) of kijk voor meer informatie op de A9 Aansluiting bij Heiloo.

Lees ook