Dit zijn de stellingen bij het politiek debat

Op 14 maart wordt er in de Cultuurkoepel een politiek debat georganiseerd. Alle leden van Ondernemend Heiloo zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Programma Politiek Debat 14 maart 2018 in de Cultuurkoepel:
19:00 uur – Inloop en ontvangst met koffie en thee.
19:30 uur – welkom door Hans Romeyn en introductie debatleider Leon Bouwman.
19:35 uur – korte voorstelronde van de acht politieke partijen.
19:50 uur – het debat.
Er zijn 5 onderwerpen met een bijbehorende stelling. De lijsttrekkers krijgen de stellingen voorgelegd en kiezen uit eens of oneens en gaan in het groene of rode licht op het podium staan. De debatleider nodigt alle voor- en een tegenstander uit bij de microfoon. Op de argumenten van de lijsttrekkers kan vanuit het publiek worden gereageerd.

De stellingen:
Wonen
Geen nieuwbouw voor starters, maar zorgen voor doorstroming, desnoods met meer verplichting.
Sociaal domein
Zelfredzaamheid van inwoners die zorg of hulp nodig hebben is mooi, maar als we willen dat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving, is er echt meer geld nodig.
Jongeren
Geef jongeren geld voor hun eigen initiatieven, en stel daar (vrijwel) geen voorwaarden bij. Gemeentelijke bemoeienis is echt niet nodig.
Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
Winkels bevoorraden vanuit een distributiecentrum buiten het dorp vermindert de overlast van zwaar verkeer. De gemeente moet daaraan meebetalen.
Ondernemers
Er is te veel leegstand en te weinig variatie in het winkelbestand. Ondernemers moeten zelf investeren in een aantrekkelijk winkelklimaat, dat is geen zaak van de gemeente.

21:20 uur – afsluiting door Hans Romeyn, met aansluitend een borrel.

Lees ook

Praat mee!