Inloopavond aansluiting A9

Graag maken wij u erop attent dat er op woensdag 29 maart 2017 een inloopavond wordt gehouden over het ontwerp bestemmingsplan voor de aansluiting A9 Heiloo.

Inloopavond

Tijdens de inloopavond wordt de ontwerp bestemmingsplannen voor de gemeente Heiloo en de gemeente Castricum uitgebreid getoond en toegelicht door medewerkers van de Provincie Noord-Holland en betrokken gemeenten. U kunt onder andere ontwerptekeningen, plankaarten, rapporten en planningen inzien. Deze liggen op tafels voor u klaar. Ook de nieuwe film over de aansluiting is te zien. Daarnaast is er extra aandacht voor de wijze waarop de projectorganisatie omgaat met de natuurwaarden in het plangebied.

Tijd en locatie

U bent tussen 19:00 en 21:00 uur van harte welkom in het Fletcher Hotel Heiloo aan de Kennemerstraatweg 425 in Heiloo.
Er is geen vast programma; u kunt op elk moment binnen lopen.

Plannen ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan aansluiting A9 voor Heiloo en Castricum ligt ter inzage van 23 maart tot 3 mei 2017. Hierop kunt u een zienswijze indienen.
In een bestemmingsplan wordt de bestemming van een gebied geregeld. Zo moet om de aansluiting op de A9 mogelijk te maken bijvoorbeeld een agrarische bestemming worden omgezet in de bestemming verkeer. Eventuele zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan worden behandeld door de commissie Ruimtelijke Ordening van de betreffende gemeente.

Meer informatie

Meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende procedure vindt u op de websites van de gemeenten Heiloo en Castricum en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Met vriendelijke groet,

Adrie van Hoekelen
Projectmanager Aansluiting A9

Lees ook

Praat mee!