Oproep van het bestuur: komt u ook naar de raadsvergadering op 7 december

Maandagavond 7 december om 20:00 uur is er – net als iedere eerste maandag van de maand – een raadsvergadering in de Raadzaal van het gemeentehuis. Agendastuk 16 over de aansluiting A9 is een belangrijk punt voor de ondernemers in Heiloo. “De afslag naar de A9 mag er voor veel ondernemers zo snel mogelijk komen”, laat voorzitter Henk Morsch weten. Vandaar ook zijn nadrukkelijke oproep aan de leden van de ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo: komt allen.

Uitnodiging

Bestuurslid Rob van der Wal (CiRoPack) zal gebruik maken van het inspreekrecht bij de raadsvergadering.

Het bestuur van OHO nodigt de leden van harte uit ook aanwezig te zijn, zodat een belangrijke delegatie van ondernemers uit Heiloo act de présence zal geven.

Agendastuk 16 over de aansluiting A9 luidt als volgt:

Voorstel:

1. Met instemming kennis te nemen van de concept realisatieovereenkomst Aansluiting A9;

2. Met instemming kennis te nemen van de grondverwervingstrategie voor de Aansluiting A9;

3. Met instemming kennis te nemen van het uitgewerkte tracé en hiervoor de planologische procedure voor de Aansluiting A9 te starten;

4. In te stemmen met de voorgestelde verwerking voor dekking van de bijdrage van Heiloo aan de Aansluiting A9.

 

Raadsvergadering 7 december 2015

Locatie: Raadzaal

De vergadering van de raad is in de raadzaal van het Gemeentehuis, de raadzaal is bereikbaar via de (oude) ingang aan de Raadhuisstraat.

Aanvang: 20:00 – 23:00

Voorzitter: T.J. Romeyn

Toelichting: Eventuele uitloopvergadering 8 december 20:00 uur

 

Lees ook

Praat mee!