Jury Ondernemingsprijs en In de Kijkerprijs stelt zich voor

 

De juryleden van de Ondernemingsprijs en de In de Kijkerprijs zijn bekend. Erik Minnema (Rabobank), Henk Smit (was jarenlang werkzaam als accountant) en Annemarie Spaans (online media professional) hebben net als vorig jaar, plaatsgenomen in de jury. Nieuw zijn juryleden Thijs  Pennink (Kamer van Koophandel) en Fred Dellemijn (wethouder). Thijs Pennink vervangt hiermee Pieter van Kalkhoven die vorig jaar namens de Kamer van Koophandel jurylid was. En Fred Dellemijn vervangt wethouder en jurylid van vorig jaar, Hero Veger. Dit vijftal heeft de taak om aan de hand van de stemmen, de criteria, een bedrijfsbezoek en een eindtoets de winnaars van de Ondernemingsprijs en de In de Kijkerprijs volgens het thema ‘Vooruit’ te selecteren.

Criteria

Alle juryleden hebben binnen hun eigen vakgebied een deskundige kijk op ondernemingen en de nodige ervaring hiermee opgedaan. Het eerste juryberaad is inmiddels geweest en de criteria en werkwijze zijn vastgesteld. Waar let de jury op?  Innovatie, duurzaamheid, toekomstvisie en maatschappelijke waarde voor Heiloo zijn belangrijke pijlers voor de jury. En natuurlijk weegt ook het thema ‘Vooruit’ mee.

Selectie

Voordat de jury haar criteria op een ondernemingen kan toetsen, maakt zij een selectie van te toetsen ondernemingen. Deze selectie wordt gemaakt aan de hand van de uitgebrachte stemmen op www.ondernemendheiloo.nl en de daarbij vermelde motivaties. Zowel voor de Ondernemingsprijs als voor In de Kijkerprijs. Het aantal uitgebrachte stemmen en de kwaliteit daarvan is doorslaggevend. De geselecteerde ondernemingen worden getoetst op innovatie, duurzaamheid, toekomstvisie en maatschappelijke waarde voor Heiloo met de daarbij geldende wegingsfactoren.

Bezoek

Uit de kandidaten bepaalt de jury aan welke onderneming zij een bezoek brengen. Door een bedrijfsbezoek wil de jury een beeld krijgen van het enthousiasme, hoe er uiting wordt gegeven aan het thema  ‘Vooruit’ en hoe de omgang met de medewerkers is. Kortom, de toepassing van de criteria.

Eindtoets

Het bedrijf dat voor de criteria het hoogste puntenaantal scoort is de winnaar, onder de voorwaarde dat de eindtoets aan solvabiliteit en liquiditeit voldoende vertrouwen geeft voor een beeld van de onderneming en vooral op de continuïteit van de onderneming op middellange termijn. Deze toets wordt uitgevoerd aan de hand van beschikbare gegevens, zoals publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel en eventuele gegevens die de ondernemer beschikbaar stelt.

 

Lees ook

Praat mee!