Revitalisering De Oude Werf is een feit!

Na een voorbereidingstijd van in totaal 2 jaar start week 34 de definitieve uitvoer

KVO

Veiligheid

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) staat voor veiligheid in het meest brede begrip wat je er bij kunt voorstellen.

Hoe veilig was De Oude Werf?

In het opstellen van onze Planning en uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen hebben wij voor alle drie de industrie terreinen steeds de gebruikers van het betreffende terrein opgezocht. Geanalyseerd hoe het terrein voldoet en waar de verbeterpunten kunnen zijn.

De Oude Werf is van begin jaren 90!

Toen was de wens om geen voetpaden te plaatsen en de stelling dat een ieder op eigen erf parkeert.

Echter anno 2013, bijna 25 jaar verder maken velen mensen een middag wandelingetje tijdens de lunchpauze en zijn er meer auto’s op De Oude Werf dan parkeergelegenheid op eigen erf. 
De straatverlichting is gedateerd en verbruikt ook meer energie dan moderne verlichting.
 Reden des te meer om de gehele Oude Werf eens tegen het veiligheidslicht te houden.

Met de opsomming van al deze ervaringen heeft het KVO team zijn bevindingen met de gemeente en provincie gedeeld en is er met hulp van de provincie een budget beschikbaar om De Oude Werf te revitaliseren.

Trottoir en Parkeerhavens!

Om de doorgang te verbeteren zullen er parkeerhavens aangelegd gaan worden zodat er geen auto’s meer op de doorgaande weg staan. 
Rondom de “middenpleinen” wordt een trottoir aangelegd wat ook aansluiting zal maken op het trottoir op de Roosendaal.

Verder komt er een verbeterde aansluiting voor het fietsverkeer richting naar en van de Roosendaal. 
De straatverlichting wordt vernieuwd en er komen vrachtwagen parkeerplaatsen.

Gunning!

Bijkomende eis van het KVO team was dat de uitvoerende werkzaamheden lokaal vergund moesten worden. Na inschrijving door drie  lokale ondernemers die deze klus zouden kunnen klaren is GP Groot de uitvoerende aannemer geworden voor al het straatwerk en zal KO Hartog het verlichtingsgedeelte voor zijn rekening nemen.

Start week 34

De werkzaamheden starten in de eerste week na de bouwvak-vakantie en zullen de tweede helft oktober dit jaar afgerond kunnen worden. Uiteraard zullen de bedrijven hier wel wat hinder van ondervinden maar men probeert dit tot een minimum te beperken.

Lees ook

Praat mee!