De keus moet nu door de raad van Heiloo gemaakt worden.

Belangrijk voor de OHO is nu of de ondernemers hier een mening over hebben. Zo ja, welke keus je graag wil dat er gemaakt wordt.

Poll: verkeersbeleid Heiloo 2018-2023

Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030

Hoe blijft ons dorp goed en veilig bereikbaar, hoe verdelen wij het toekomstige autoverkeer evenwichtig over onze wegen en welke maatregelen moeten wij dan nemen? Dit vraagstuk is de afgelopen periode door adviesbureau Goudappel onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn eind augustus gepresenteerd aan bewoners. Het college van B&W doet nu een voorstel aan de gemeenteraad om het huidige verkeersbeleid aan te passen met nieuwe maatregelen. Op 14 november heeft de commissie zich over dit onderwerp gebogen en op 28 november neemt de gemeenteraad een besluit.

Gemeente Heiloo maakt maatregelen bekend om toekomstig autoverkeer goed te spreiden over Heiloo. De gemeenteraad besluit eind november over aanpassing ‘Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030’.

Het advies van het college aan de raad is tot stand gekomen door het raadplegen van verschillende partijen. Een belangrijke bouwsteen in het voorstel van het college is het uitgevoerde verkeersonderzoek. Daarnaast is geluisterd naar bewoners, tijdens een informatiebijeenkomst op 30 augustus en naar de opmerkingen die via bewonersbrieven zijn toegestuurd. Ook hebben het Verkeerspanel en Verkeerscommissie geadviseerd over dit onderwerp.

Op 28 november neemt de gemeenteraad een besluit over dit onderwerp. Afhankelijk van het besluit in de gemeenteraad wordt het Verkeersbeleid Heiloo 2018 – 2030 aangepast. Vervolgens worden de benodigde verkeersbesluiten genomen om de maatregelen door te kunnen voeren. De maatregelen worden over enkele jaren daadwerkelijk aangebracht, zodra de aansluiting A9 gereed is.