Financieel jaarverslag 2013

Ter voorbereiding op de algemene ledenvergadering op 20 maart aanstaande, kunnen de leden hier het financieel jaarverslag 2013 van Ondernemend Heiloo downloaden. Rapportage Ondernemend Heiloo 2013

Lees meer

Agenda algemene ledenvergadering 2014

De algemene ledenvergadering wordt donderdag 20 maart gehouden. Dit staat er op de agenda:   20 maart 2014 Algemene Ledenvergadering Ondernemend Heiloo Locatie: Brasserie in ’t Groen (adres: Lagelaan 8, 1851 PC Heiloo) 20:15 uur: aanvang Algemene Ledenvergadering A G E N D A 1. Opening 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 maart 2013 3. Mededelingen […]

Lees meer

Hortus Bulborum dag langer open voor leden Ondernemend Heiloo

Beste Leden, Op vrijdag 17 mei a.s organiseren wij weer onze maandelijkse netwerkbijeenkomst. Deze keer vindt een bezoek met rondleiding plaats bij: Hortus Bulborum te Limmen. Speciaal voor Ondernemend Heiloo blijft deze bollentuin een dag langer open om onze ondernemers met partner te verwelkomen. De Hortus Bulborum is de enige bollentuin ter wereld waar ruim […]

Lees meer

Beknopt verslag bijeenkomst Bestuur Ondernemend Heiloo d.d. 22 maart 2013

Aanwezig: Hr. Henk Morsch, Hr. Rob van der Wal, Hr. Jan Bellekom, Hr. Thijs Smit, Mw. Agnes Opdam 1. Opening: De voorzitter Henk Morsch opent de vergadering om 16:30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom bij Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo. 2. De notulen van de bestuursvergadering van 08 februari 2013 zijn goedgekeurd. 3. Agnes […]

Lees meer

Voorontwerpbestemmingsplan Boekelermeer

De gemeente Heiloo is voornemens het voorontwerpbestemmingsplan Boekelermeer Heiloo te publiceren in de Uitkijkpost van woensdag 13 februari 2013 waarna het plan wordt vrijgegeven voor inspraak. Het voorontwerp ligt ter inzage vanaf donderdag 14 februari 2013 tot en met woensdag 27 maart 2013. Wij verwijzen u per bovengenoemde datum naar de gemeentelijke website, waar u […]

Lees meer