Ondernemer belicht: Adriette Tervoort Beemster

Vertel, wat voor bedrijf heb je en wat zijn zoal je dagelijkse bezigheden?
Melior Onderwijs is een onderwijs- en begeleidingsdienst. Wij staan met 20 vrouwen iedere dag klaar voor onze leerlingen tussen de 4 en 21 jaar oud. Wij bieden onze leerlingen bijlessen, leerlingbegeleidingen op school en coaching als leerlingen vastlopen. Dit kan zijn op het gebied van taal (de rode draad binnen Melior Onderwijs), rekenen, de vakken binnen het voortgezet onderwijs zoals wiskunde en economie, gedrag… eigenlijk alles wat voorbij komt in het lerend leven van een kind/jong volwassene. Voor de leerkrachten in onze regio bieden wij coaching en co-teaching op het gebied van NT2 onderwijs en gedrag. Verder voeren wij opdrachten uit op het gebied van directie taken/directie ondersteuning, interne begeleiding, regionale onderwijsprojecten en beleid. Wij zijn dus werkzaam met leerlingen, leerkrachten, op schoolniveau en op regioniveau!

Melior Onderwijs bestaat aanstaande januari al 8 jaar, waarbij we werkzaam zijn in heel Noord-Holland. We doen dat elke dag met veel plezier. We zijn nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in ons vakgebied waardoor we maatwerk kunnen blijven bieden binnen onze begeleidingen. Geen twee begeleidingen zijn hetzelfde. Iedere leerling is weer anders, elke vraag is weer anders! Een leerling die al een tijdje thuiszit door allerlei redenen, en graag weer terug naar school zou willen, vraagt wat anders dan een leerling die een specifieke leerdoel heeft op het gebied van rekenen bijvoorbeeld. Onze opdrachtgevers zijn ouders, scholen en de samenwerkingsverbanden waar scholen onder vallen. En als het gaat om leerling- of leerkrachtbegeleiding; altijd in overeenstemming met de leerling of leerkracht! Momenteel bieden wij veel onderwijs aan leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben. Ontzettend mooi werk om te doen! Deze leerlingen komen veelal met een rugzak vol ervaringen naar Nederland en hebben veel meegemaakt. Veel van onze begeleiders zijn gespecialiseerd in NT2 onderwijs en traumasensitief lesgeven waardoor we deze leerlingen ook goed kunnen begeleiden in het leren van de taal.

Welke tip heb je voor de OHO-leden die iedereen zou kunnen toepassen?
Kwaliteit en werkplezier voorop….de rest volgt vanzelf. En in ons geval ook zorgvuldig omgaan met de leerlingen en hun ouders, die niet voor niets bij ons terecht komen.

Kun je een leuk voorbeeld geven van een samenwerking met ondernemers in Heiloo?
Omdat wij allen ambulant werken hebben we niet per se een grote werk/kantoorruimte nodig. Als we toch met elkaar willen samenkomen kan dat heel fijn bij mijn zwager Huub en Hans, van Brasserie in ’t Groen. Een top omgeving waar we goed kunnen werken, leren, borrelen en samen zijn. En we worden ook nog eens heerlijk verzorgd door de kookkunsten van Huub!

Wij werken ook samen met Monique van den Kommer van fotografie Zilte C. Zij verzorgt eens in de zoveel tijd onze foto’s voor op de website.

Wat weten we (zakelijk gezien) nog niet van je en wil je wel met ons delen?
Dat we ook begeleidingen bieden op de werkvloer aan (jong) volwassenen die laaggeletterd zijn of zich de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Deze taalbegeleidingen zijn helemaal op maat gemaakt voor dat wat voorkomt op de werkvloer aan taal en sociale vaardigheden. Een investering die zeker zijn vruchten afwerpt voor werkgever en werknemer.

Aan welke ander lid van Ondernemend Heiloo geef jij het stokje door en waarom?
Huub Tervoort of Monique van den Kommer natuurlijk!