Corona Taskforce Heiloo gestart en open voor suggesties

De corona Taskforce Heiloo is van start en bestaat uit inwoners van Heiloo. Zij gaan ideeën verzamelen en komen zelf ook met ideeën over hoe we de samenleving in Heiloo weer kunnen opstarten en herstellen, binnen de 1,5 meter regels. Ideeën die bijdragen aan het herstel en aan een aantal criteria voldoen, legt de Taskforce met advies voor aan het college dat hier een besluit over neemt. Tot 15 juli kan iedereen ideeën bij de Taskforce indienen.

De gemeente Heiloo wil culturele en welzijnsorganisaties, sportverenigingen en ondernemers helpen de coronacrisis weer te boven te komen. Dat kan door initiatieven te ondersteunen of door een bijdrage uit het herstelfonds. In het herstelfonds zit een bedrag van 500.000 euro. Daarvan is ongeveer tweederde bestemd voor culturele of (welzijns)organisaties en (sport)verenigingen die een huurovereenkomst hebben met de gemeente. De rest is bestemd voor ideeën die de samenleving een nieuwe impuls geven. Hierover adviseert de Taskforce het college.

Ideeën voor de 1,5 meter samenleving

Wat maakt Heiloo weer een blije samenleving, zonder de 1,5 meter regel los te laten? Inwoners kunnen zelf of namens een groep of organisatie suggesties aandragen. Dit kan vanaf 24 juni via de website: www.heiloo.nl/herstelfonds De vraag aan de Taskforce kan bestaan uit een financiële bijdrage voor het idee of medewerking van de gemeente in de uitvoering. Denk daarbij aan het uitbreiden van de terrasgrenzen bij het stationsplein en rond de Witte Kerk.
De Taskforce beoordeelt de ideeën op het collectief karakter, de maatschappelijke impact, de toekomstbestendigheid en het vliegwielkarakter. Ook de kosten en de uitvoerbaarheid met een gezonde dosis eigen initiatief, worden meegenomen. Vervolgens adviseert de Taskforce het college, die uiteindelijk groen licht voor het initiatief geeft.

De Taskforce zoekt zelf ook actief naar ideeën en mogelijkheden die het dorp ‘goed’ doen. Zij gaat daarvoor in gesprek met ondernemers, sportverenigingen en de welzijns- of culturele organisaties in Heiloo en hun eigen achterban.

Wethouder Rob Opdam: “Het college is blij dat de Taskforce met zoveel enthousiasme is begonnen. We willen graag ondersteuning bieden waar we kunnen zodat we samen Heiloo er weer bovenop helpen. We kijken uit naar mooie initiatieven voor de toekomst!”

Vragen aan de Taskforce? Het contact met de Taskforce loopt via het e-mailadres: info@heiloo.nl

Samen ideeën verzamelen voor opstart en herstel van samenleving

Lees ook