BUCH-gemeenten lanceren pakket noodmaatregelen

De BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) komen met een gezamenlijk aanvullend pakket aan maatregelen om inwoners, ondernemers en andere partijen te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Uitgangspunten van het pakket zijn hulp voor iedereen die dat nodig heeft, snel oppakken van de aanvragen die binnenkomen en oog voor de nood van de mensen die een aanvraag indienen. De vier colleges van De BUCH hebben vandaag besloten om het pakket ter beschikking te stellen. Mensen kunnen er meteen een beroep op doen. Ieder college legt eigen accenten bij de maatregelen.

Onzekere tijden

De vier colleges kunnen zich levendig voorstellen dat veel inwoners en ondernemers het water aan de lippen staat. Daarom willen ze als BUCH-gemeenten snel iets voor hen doen. Met het pakket dat ze hebben samengesteld, proberen ze zo veel mogelijk inwoners en ondernemers te steunen in deze onzekere tijden.
De maatregelen van De BUCH zijn een doorvertaling van de landelijke maatregelen. Voorbeeld is uitstel van de inning van (water)toeristenbelasting. Voor deze belasting geldt dat de aanslagen pas in juli worden verstuurd. Bovendien kunnen mensen die in betalingsproblemen komen, afspraken op maat maken over het betalen van OZB, rioolbelasting en/of afvalstoffenheffing. Zowel particulieren als ondernemers kunnen maatwerkafspraken maken over bijvoorbeeld uitstel van betalen. Is dat het geval, dan wordt daar geen rente over geheven. Aanmaningen en dwangbevelen worden niet verstuurd tot juli. Ook voor het betalen van huur of pacht kunnen mensen een betalingsregeling treffen. Ondernemers of particulieren die bouwleges moeten betalen, kunnen daar op verzoek uitstel voor krijgen.

Geld terug

Ondernemers in de evenementenbranche en ook bewoners die leges hebben betaald voor een evenement dat door corona is afgelast, kunnen dit bedrag terugkrijgen. Dat geldt ook voor mensen op de markt; zij hoeven tot juli geen marktgeld te betalen als zij daar een verzoek voor indienen.
Individuele ondernemers kunnen een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering als zij met hun bedrijf te weinig inkomsten genereren.
In de categorie ‘andere maatregelen’ staan zaken als het continueren van lopende bouwwerkzaamheden en het vervroegen van onderhoudswerkzaamheden die de gemeenten laat uitvoeren. Ten slotte gaan de lopende aanbestedingsprocessen van de gemeenten door, zodat er geen stilstand komt in werkzaamheden in de nabije toekomst.

Alleen samen

De vier colleges zijn van mening dat ze een samenhangend pakket aan maatregelen hebben vormgegeven. “We kunnen de gevolgen van het uitbreken van de coronacrisis niet voorkomen, maar wel enigszins verlichten. Dat is het doel van deze maatregelen. Om uit de coronacrisis te komen, moeten we samen optrekken. Alleen samen krijgen we corona onder controle.”

Lees ook