Uitstel betalingen ondernemers

Het bestuur van Ondernemend Heiloo staat nu – tijdens de Corona maatregelen – extra vaak in contact met burgemeester en wethouders van Heiloo. Er is vooral ook nauw en goed contact met onze wethouder economische zaken, Fred Dellemijn. Als Ondernemend Heiloo stellen wij het zeer op prijs dat het college met ons meedenkt en er regelmatig met ons wordt afgestemd.

Zo ontvingen wij zojuist onderstaand bericht van de gemeente Heiloo:

Uitstel betalingen ondernemers

Op de meeste uitgaven van onze ondernemers heeft de gemeente geen invloed. Wel op de gemeentelijke belastingen. Deze worden geïnd door Cocensus. Het college van Heiloo heeft besloten om bij ondernemers:

  • Pas in de 2e helft van het jaar over te gaan tot aanmanen bij het niet tijdig voldoen van de gemeentelijke belastingen;
  • Pas in de 2e helft van het jaar de aanslagen voor toeristenbelasting te versturen.

Indien ondernemers specifieke vragen hebben over betaling van de belastingen dan kunnen zij telefonisch contact opnemen met de afdeling Invordering van Cocensus. Op de website https://www.cocensus.nl/ staan alle contactgegevens vermeld.

Het college is erg begaan met de ondernemers in onze gemeente in deze crisistijd. Dit is een bescheiden handreiking, maar het is goed dat zij zich nu in elk geval hierover geen zorgen hoeven te maken.

 

Lees ook