Update werkzaamheden Kanaalweg Heiloo

Op dit moment zijn we druk bezig met het aanbrengen van de fietspadplaten in het zuidelijke fietspad. Dit gebeurd met een rijbaan afzetting zodat de overlast voor het verkeer minimaal is en er altijd doorgang is.
Het zuidelijke fietspad wordt eerst gereed gemaakt voordat aan de noordzijde wordt begonnen.
Planning is dat de zuidelijke zijde omstreeks 1 november gereed is. Aansluitend wordt dan gestart met de noordzijde. Begin december is deze zijde dan ook gereed.

Tevens worden er ter hoogte van Kanaalweg nr. 19 aan de duikerbrug stooplaten gemonteerd.
Dit om verzakkingen in de toekomst te voorkomen. Dit gebeurd ook met een rijbaan afzetting zodat ook hier de verkeershinder beperkt is.
Hier worden op woensdag 26 oktober de onderlagen van het asfalt aangebracht.

Ook dit gaat kant voor kant zodat het verkeer er langs kan.

Lees ook

Praat mee!