Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014

De Algemene Ledenvergadering 2014 werd 20 maart jl. gehouden. Was je er niet bij of wil je de notulen nog eens lezen? Ze staan hier: 2014 Notulen jaarvergadering 2014.

Lees ook

Praat mee!